Политика за поверителност

Ботъмлейн се ангажира да защитава и уважава Вашите лични данни. Тази декларация за поверителност описва правата Ви за поверителност във връзка с информацията за Вас, която обработваме, както и стъпките, които предприемаме, за да защитим поверителността Ви. Ние знаем, че е дълга, но моля, прочетете внимателно тази декларация. По-долу има съдържание, така че можете да отидете направо на частта, която искате да прочетете.

 

 

Някои термини, който трябва да бъдат изяснени

 

Първо трябва да изясним как използваме някои думи в тази декларация.

 

Може да изглежда очевидно, но в тази Декларация ще бъдете наричани "Вие".

Когато говорим за "нас" или "Фирмата" имаме предвид Ботъмлейн ООД. Адресът на седалището ни е гр. София, ж.к. Дървеница, бл.49, вх.А. Фирмата е основана като онлайн магазин и основната му дейност е да продава, разпространява и популяризира различни марки бебешки многократни пелени и продукти („Нашите дейности").

Това е декларация за Вашата лична информация. Този вид информация понякога се нарича "Лична информация", "Информация за лична идентификация" или "ИЗЛИ". В тази декларация използваме термина "Лична информация".

Каква лична информация събира и използва фирмата?               

Личната информация, която обикновено събира фирмата, включва, но не се ограничава до

 • Вашето име и данни за контакт;
 • Данни за направена поръчка в платформата на магазина;
 • ако се свържете с нас, в някои случаи ще запишем тази кореспонденция;
 • когато давате обратна информация, обикновено също я пазим и това също е лична информация за Вас (в крайна сметка това е Вашето мнение);

 

Защо използваме лична информация за Вас?

Фирмата събира и обработва лична информация:

 1. за да Ви предоставим съдействието, което очаквате, като например доставяне на закупена стока от магазина до посочен адрес. Това включва информиране за бъдещи възможности за покупки по имейл;
 2. за да прехвърляме данни към трети страни (виж по-долу);
 3. при необходимост, за да спазваме всяко законово задължение;
 4. когато правите поръчки, за да изпълняваме нашите задължения към Вас като доставчик;

Какво казва законът за това?

Ние сме длъжни по закон да имаме основание, предвидено в закона, за да обработваме информацията, която имаме за Вас.

Когато работите с Ботъмлейн, обработката на лична информация за всички тези цели се основава на основания за обработка, като изпълнението на договор, по който лицето, за което се отнасят данните, е страна, обработката, необходима за спазване на правни или регулаторни задължения и / или обработка, необходима в законните интереси на Ботъмлейн при упражняване на нейните основни права на стопанска дейност по начин, който не засяга неправомерно Вашите интереси или основни права и свободи. Ние ще обработваме Вашата лична информация само на тези основания с Вашето съгласие (основание за допълнителна обработка).

 

Трябва ли да ни предоставите личната информация, която искаме?

Предоставянето на Вашата лична информация е необходимо условие за сключване и/или поддържане на нашия договор с Вас. Това означава, че сте задължени да ни предоставите личните си данни.

Ако не ни предоставите личните си данни, ние може да не можем да установим отношения доставчик-клиент с Вас.

 

Обработваме ли лична информация за Вас без никаква човешка намеса?

Не, не го правим.

 

Колко дълго запазвате моята лична информация?

Фирмата може да съхранява Вашите данни в продължение на времето на съществуване на онлайн магазина.

 

Предаваме ли личните Ви данни на трети страни?                                 

Както споменахме по-горе, ние разкриваме Вашите данни на трети страни. Това се прави, за да се изпълнят посочените по-горе цели. Правим това при следните обстоятелства:

∙                       На нашите доставчици. Доставчикът (доставчиците) ще бъде обект на договорни и други правни задължения, за да запази поверителността на Вашите данни и да зачита личната Ви информация и ще има достъп само до данните, които са му необходими за изпълнение на неговите функции; тези доставчици са единствено доставчици на куриерски услуги. 

 

∙                       Ще споделяме Вашите данни с правителството, полицията, регулаторните или правоприлагащите органи, ако по наше усмотрение считаме, че сме законово задължени или оправомощени да го направим, или би било разумно да го направим;

 

Прехвърляме ли данните Ви извън Европейския съюз?

Вашите данни не могат да бъдат прехвърляни и обработвани извън ЕС.

 

Какви са Вашите права?                                                                      

 • Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация

Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някоя от Вашите лични данни. В такъв случай може да имате достъп до Вашата лична информация и до определена информация за това как тя се обработва. В някои случаи можете да ни помолите да Ви предоставим електронно копие на Вашата информация.

 • Правото да коригирате личната си информация

Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за Вас, не е вярна, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин.

 • Право на забравяне / изтриване на данни

Ако не е необходимо да съхраняваме или обработваме данните по друга причина, може да поискате да спрем или да ограничим обработката или да изтрием (част или цялата) Ваша лична информация.

 

 • Право на възражение

Доколкото обработката на Вашите данни от фирмата се основава на законния интерес на фирмата (и няма друга основа за обработване) или се отнася до директния маркетинг, Вие имате право да възразите срещу фирмата да обработва Вашите данни в зависимост от Вашата конкретна ситуация.

Ако искате да упражнявате някое от Вашите права, моля, изпратете ни имейл на адрес office@bottomlane.eu

Когато ни изпратите имейл, за да упражните правата си, фирмата може да Ви помоли да се идентифицирате преди да предприемете действия по искането си.

И накрая, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните на мястото, където живеете или работите, или на мястото, където смятате, че е възникнал проблем във връзка с Вашите данни.

 

Извършваме ли някакъв мониторинг?

Доколкото това е позволено от закона, Ботъмлейн си запазва правото да извършва одит, наблюдение и запис на достъпа, използването и съдържанието на всички данни, съхранявани или обработени от неговите ИТ системи. Правим това за целите, изложени по-горе, но посочваме това специално в това известие, за да сте наясно по-специално, че използването на свързаните с работата информационни системи може да бъде наблюдавано от други.

 

Относно сигурността на данните при използването на Ботъмлейн системи

Вие сте отговорни за запазването на Вашите данни за вход в системите на Ботъмлейн, в частност на паролата, която Ви е предоставена или която сте избрали. Тези идентификационни данни за вход са за Ваша собствена употреба. Не е разрешено да споделяте данните си за поверителност или други данни за профила си с друго (и) лице (а).

 

Как може да се свържете с нас?

Ако имате въпроси или притеснения относно декларацията за поверителност, бихте искали допълнителна информация за това как защитаваме Вашата информация, моля изпратете ни имейл на office@bottomlane.eu .

 

Как се отнасяме към промените в тази декларация?

Условията на тази декларация могат да се променят периодично. Ще публикуваме всякакви съществени промени в тази декларация чрез подходящи известия или на този уебсайт, или ще се свържем с Вас чрез други комуникационни канали.

 

Екипът на Ботъмлейн